Ontmoet Monika Rol

 

Moeder, dochter, vriendin, partner, collega en vrouw,

 50 jaar  en wonende te Emmen. Gepassioneerd fotografe, en geïnteresseerd in zingen en pianospelen. Positief ingesteld, doortastend, enthousiast en respectvol zijn kenmerken die mij als persoon omschrijven.

In mijn werken en omgang zoek ik naar een win-win situatie voor alle betrokkenen. Mijn focus ligt in het behalen van succes voor mijzelf en voor de ander.  Duurzaamheid in woord en daad.

 

Ik ben een bruggenbouwer, samen werken en samen doen. In mijn werk vind ik het belangrijk om het beste in de ander naar boven te halen, de ander te stimuleren tot nadenken over zijn of haar eigen ontwikkeling, verantwoordelijkheid te geven en te nemen.

 

Belangrijke kernwaarden zijn:  professionaliteit, aandacht, respect, waardering, vakbekwaam en besluitvaardigheid.

 

Ik denk niet in beperkingen, en handel in uitdagingen en mogelijkheden.

De basis in mijn werk is contact.  Vanuit contact ontstaat vertrouwen, vanuit vertrouwen ontstaat groei.

Randvoorwaarden zijn: openheid, duidelijkheid, acceptatie en gelijkwaardigheid.

 

Zelf regie voeren en invloed kunnen uitoefenen zijn voorwaarden die belangrijk zijn voor de wijze waarop keuzes worden gemaakt.  Ik vind het belangrijk om te investeren in vertrouwen en aansluiting te zoeken bij de wensen en mogelijkheden van betrokkenen. Ik luister naar signalen en neem actie waar het nodig is.

 

Wat neem ik mee aan kennis en ervaring:

 

Als jobcoach, re-integratieconsulent en ervaringsdeskundige heb ik inmiddels 12 jaar ervaring opgedaan met de doelgroep binnen de participatie en het sociale domein. Ik heb diverse mensen begeleid bij het vinden van een baan en op de werkplek zelf.  Daarnaast heb ik werkgevers begeleid in het omgaan met de beperking en ook veel contact gehouden met begeleiders in de thuissfeer en diverse instanties.  De hulpvraag staat hier in centraal. Wat wil je, wat kan je en waar wil je naar toe? Uit de hulpvraag komt een gezamenlijk doel en een plan om dit te bereiken.

Vanuit het oogpunt dat geen mens gelijk is, en een ieder het beste geeft wat hij of zij kan.

 

Via volgen van vakgerichte opleidingen en het lezen van literatuur houd ik mijn kennis up to date en werk ik aan mijn verdere ontwikkeling.

 

 

 Wat kunt u van mij verwachten·      

 

  • Enthousiasme en betrokkenheid
  • Professionaliteit
  • Maatschappelijk inlevingsvermogen
  • Besluitvaardigheid
  • Gestructureerd en planmatig werken
  • Kennis en ervaring in het opstellen en realiseren van plannen, coördinatie
  • Vakbekwaamheid
  • Een open houding