Re-integratie

Het begeleiden van mensen in de toeleiding naar werk en op de werkplek, met een ondersteuningsvraag.

 

Werknemer:

 

 • "Werkfit":
  • Verbeteren persoonlijke effectiviteit
  • Werknemersvaardigheden
  • Het in beeld brengen van de arbeidsmarkt positie
 • Naar werk:
  • Analyse en afspraken
  • Marktverkenning
  • Jobhunting
  • Solliciteren
  • Gespreksvoering en presentatie
  • Naar werk en plaatsing
 • Modulair:
  • Begeleiding bij scholing
  • Participatie interventie
  • Maatschappelijke deelname
 • Jobcoaching:
  • Introductie en kennismaking van de werknemer
  • Het geven van instructie aan de werknemer
  • Ondersteunen in het uitvoeren van de werkzaamheden
  • Aanleren/ontwikkelen van sociale vaardigheden
  • Aanleren/ontwikkelen van werknemersvaardigheden
  • Leren omgaan met gezag
  • Leren omgaan met kritiek
  • Ontwikkelen van zelfvetrouwen/positief zelfbeeld
  • Inzicht in eigen gedrage en handelen
  • Leren plannen van afspraken en deze nakomen
  • Ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Werkgever:

 • Vakbekwame begeleiding op de werkvloer
 • Heldere afspraken
 • Directe aanwezigheid en bereikbaarheid
 • Eigen regie en coaching afgestemd op de wensen en mogelijkheden
 • Geen tijdverlies door inzet eigen van eigen werknemers
 • Optimale inzet van uren
 • Open communicatie
 • Contactpersoon voor externen
 • Administratieve ondersteuning
 • Ondersteuning bij ziekteverzuim van werknemer
 • Rapportage en feedback
 • Probleemsignalering en ondersteuning in het bieden van een oplossing
 • Transparantie urenregistratie en verantwoording
 • Uitleg over beperkingen en aanreiken van handvatten