Budgetcoaching

Het bieden van ondersteuning in administratie en het verkrijgen van financieel  overzicht.

 

Signalen van een werknemer met geldzorgen:

 • Is verminderd productief
 • Heeft concentratieverlies
 • Heeft financiële vragen
 • Heeft vaker ziekteverzuim
 • Heeft loonbeslag
 • Heeft een daling van inkomen
 • Vertoont verandering van gedrag

 

Vragen van een werkgever:

 • Welke problemen signaleer ik?
 • Hoe kan ik mijn werknemer helpen?
 • Hoe vorm ik een goed beleid binnen mijn organisatie?
 • Hoe voer ik een verzuimgesprek?
 • Is er een vertrouwenspersoon binnen mijn organisatie?
 • Welke afspraken maak ik met mijn werknemer?
 • Welk risico loop ik als werkgever?
 • Kan mijn werknemer zelf bijdragen aan het vinden van een oplossing?
 • Kan en wil mijn werknemer eigen verantwoordelijkheid dragen?

 

Een budgetcoach:

 • Is een overlegpartner voor de werkgever
 • Is een vertrouwenspersoon voor de werknemer
 • Geeft advies in beleid en communicatie
 • Geeft inzicht in de financiële situatie van de werknemer
 • Helpt bij het ordenen en strutuctureren van de administratie
 • Geeft inzicht in het verkrijgen van inzicht in inkomsten en uitgaven
 • Geeft overzicht in schulden
 • Geeft geldbespardend advies
 • Geeft ondersteuning in het vergroten van inkomen
 • Geeft ondersteuning in terugkeer naar  de werkplek bij ziekteverzuim

 

Werkwijze:

 • Opdracht door de werkgever en/of arboarts
 • Huisbezoek en advies aan de werkgever
 • Traject voor maximaal 6 maanden
 • Indien noodzakelijk doorverwijzing naar andere instanties
 • Rapportage werkgever
 • Nazorg