Re-integratie, Budget coaching,  en Bedrijfsmaatschappelijk werk  zijn de  peilers die het fundament vormen voor Monika Coaching en Advies.   Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen naar behoefte enkel of naast elkaar ingezet worden.

 

Ik voer in opdracht trajecten uit voor UWV en Gemeenten,  werkgevers en werknemers/werkzoekenden,

en particuliere instellingen en individuele hulpvragers. 

Daarnaast werk ik samen met landelijke organisaties als BeauAvis , Ragnar Zeitler, UWV, en Meglio

 

Werkwijze

 Een eerste kennismaking is de basis vanuit de hulpvraag en vormt de intake voor verdere ondersteuning.

Mijn gespreksvoering is motiverend, persoonlijk en probleemoplossend. In dit gesprek staan de volgende vragen centraal:

  1. Wie ben je?
  2. Wat is de hulpvraag/ het probleem?
  3. Welke oplossing wil je?
  4. Hoe graag wil je een oplossing voor je probleem of een antwoord op je vraag?
  5. Wat kan je?
  6. Welke acties heb je zelf ondernomen om een oplossing te vinden?
  7. Wat heeft gewerkt en wat niet?
  8. Welke ondersteunig heb je nodig?

Vanuit het intakegesprek maak ik een overeenkomst en een begeleidingsplan waarin doelen, te behalen resultaat, activiteiten en vervolgstappen worden vastgelegd en bevestigd.

 

Het begeleidingsplan kan tevens toegevoegd aan de overeenkomst en de verantwoording voor het PGB via WMO/WLZ.

Persoonlijke begeleiding is gericht op de zelfstandigheidsmatrix zoals deze ook door de WMO wordt gehanteerd.

 

Begeleiding vind plaats in de thuisomgeving, op een afgesproken locatie, of via E-coaching (telefonisch/videocall/mail)