Bedrijfsmaatschappelijk werk

Het begeleiden van werknemers in problemen die zich in de dagelijkse werksituatie voordoen.  Op een concrete en praktische wijze draagt bedijfsmaatschappelijk werk aan de oplossing van deze problemen.  Als coach vervul ik een ondersteunende rol in samenwerking met andere op personeel gerichte disciplines binnen de organisatie zoals het lijnmanagement zelf,  het human resource management en/of bedrijfsgeneeskundige zorg.

 

Mijn plaats binnen de organisatie is onafhankelijk en neutraal en neemt geen formele en (be)oordelende positie binnen de hierarchie van de organisatie in.  Ik heb een begeleidende,  signalerende en adviserende rol.

 

De benadering is gericht op :

 

 • vertrouwelijkheid;
 • zelfbeschikkingsrecht van de werknemer;
 • gelijkwaardigheid;
 • wederzijdse acceptatie en respect;
 • het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor de keuzes die nodig zijn voor het oplossen van het probleem bij de hulpvrager ligt.

 

Het doel is arbeidsverzuim terug te dringen, en werkhervatting mogelijk te maken, werkdruk en werkbelasting verminderen bij collega's die het arbeidsverzuim opvangen,  het opbouwen en vergroten van een positieve werkbeleving.

 

Fases:

 

 • de kennismaking;
 • de intake;
 • de probleemverkenning;
 • probleem analyse en vaststellen van de hulpvraag;
 • vaststellen van het hulpaanbod;
 • de begeleiding;
 • de afronding.